Ahmed ÇITLAKOĞLU

Ahmed ÇITLAKOĞLU

FİSKOBİRLİK Olağan Genel Kurulu yapıldı…

Daha doğru bir ifade: Yapılmış!..
***
Bir zamanlar (yıllarca) fındık denilince ilk akla gelen, dünya markası, ciddi, güvenilir bir müessese olan… Takriben 500 binden fazla üreticinin 200 binin ortak olduğu, 50 kooperatiften müteşekkil dev bir kuruluş olan FİSKOBİRLİK…

fiskobirlik.jpg 
***
FİSKOBİRLİK Genel Kurul yapıyor, ama kimsenin pek haberi olmuyor… Hususen ortakların çoğunun haberi dahi olmuyor…

Sanki kapalı bir kutu… Gözlerden uzak, kimseler duymasın, görmesin; şeklen (hukuken) genel kurul yapılmış olsun!..

Hatta öyle bir Genel Kurul ki; Fiskobirlik’te birtakım usulsüzlükler olduğu, bu usulsüzlüklerin Ticaret Bakanlığı Müfettişlerince aylarca incelendiği, ciddi boyutta zararların oluştuğu, hatta vuku bulan zararları küçük göstermek için evraklar üzerinde usulsüzlüklerin yapıldığı, usulsüzlüklerin ve zararların gerçek boyutunun Müfettiş raporları açıklandıktan sonra netleşeceği iddiasının gölgesinde yapılıyor… lakin genel kurulda bu hususları kimse gündeme taşımıyor, ya da taşıyamıyor!..

Bu iddialara ilaveten; “Seçimin olmadığı sadece “Mali Genel Kurul olarak” hazırlanan genel kurul, baskın seçimli genel kurula dönüştürme faaliyetlerinin (kulislerinin) yapıldığı, lakin muvaffak olunamadığı” şeklinde yeni bir iddia daha dolaşıyor!..
***
Fiskobirlik Genel Müdürlüğü Giresun’da olmasına rağmen Giresun dışında fındık üreten sair illeri (Ordu, Samsun, Trabzon, Düzce, Sakarya, Zonguldak, Artvin, Bartın, Kocaeli, Kastamonu ve Rize) de ilgilendiren bir kuruluş…

Ne hayrettir, hatta ne gariptir ki; fındık üretimi ve ticaretiyle ilgilenen illerin siyasetçileri (iktidar ve muhalefet milletvekilleri) bir zamanların dünya markası, fındığın dev kuruluşu Fiskobirlik gibi bir kuruluşun Genel Kuruluna ilgi göstermiyorlar!..
***
Mv. Cemal Öztürk de Genel Kurul’da yok!..
Acaba neden yok?..
Mv. Cemal Öztürk ki, daha önce Fiskobirlik Genel Müdürlüğünde bulunmuş, bugün de fındık meselesinde (bakanlıklar ve ilgili kuruluşlar nezdinde) en fazla mesai sarf eden milletvekillerinden biri…

Cemal Bey’in kongreye davet edilmemiş olması düşünülemez!..
Acaba Cemal Bey’in Genel Kurula katılmamasının sebebi ne olabilir?..
Yoksa “konuşacak olsa, bilinen veya iddia edilen usulsüzlükleri anlatması gerekecektir, konuşmasa usulsüzlükleri zımnen kabul etmiş sayılacaktır” gibi bir anlam taşıyacaktır da onun için olabilir mi?..
***
Fındık bölgelerinden sadece (iktidar partisi) bir milletvekilinin kongreye katıldığı söyleniyor… 
O milletvekilinin de Fiskobirlik hakkında sağır sultanların duyduğu bir takım (nahoş) iddialarla hakkında ne konuştuğu bilinmiyor!..

O Sayın Milletvekilinin acaba şâyi olan o iddiaları hiç mi duymadı?.. 
Herkesin duyduğu iddiaları bir milletvekilinin duymamış olması düşünülebilir mi? 
O Sayın Milletvekilinin bildiği halde nahoş iddialar hakkında konuşmamış olması iddialar arasında yer alan usulsüzleri zımnen kabul ettiği, onayladığı anlamına gelmez mi?..
***
FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, genel kurulda yaptığı konuşmada demiş ki:  
"Bu kurumu sevdiğini iddia eden arkadaşlar gelip fındığını FİSKOBİRLİK’e verecek. Para sorunu yok. Arkadaşlar seviyorsanız bu kuruma sahip çıkacaksınız. Kurumu seven, kuruma sahip çıkacak. Fındık verip sahip çıkacak, delege olup sahip çıkacak. Ortak olup sahip çıkacak." 

Oo ne güzel söylem!..
Sayın Başkana sormazlar mı: Sizler kongrelerinize dahi davet etme nezaketini göstermediğiniz ortaklarınızı seviyor musunuz, ya da ne kadar seviyorsunuz?.. 
***
Fiskobirlik ile alakalı iddiaları araştırmaya ve sorgulamaya devam edeceğiz!..
***
“Tomurcuk derdinde olmayan ağaç odundur” (NFK)

Vesselam…    
Ahmed Çıtlakoğlu
03Temmuz 2021 C.tesi / 23 Zilkade 1442 
 

Önceki ve Sonraki Yazılar