Ahmed ÇITLAKOĞLU

Ahmed ÇITLAKOĞLU

Giresun’da Metal Yorgunu Defolular!..

 Giresun; Karadeniz Bölgesinin incisi… Giresunlular zeki insanlar!.. Reklam yapmasını, kendilerini tanıtmasını iyi biliyorlar!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı Giresun AK Parti İl Divan Toplantısı Türkiye’ye, sair il teşkilatlarına örnek olabilecek ilklere vesile oldu. İyi de oldu… 
Giresunlular sayesinde Genel Başkan Erdoğan, parti teşkilatlarındaki metal yorgunu defolu yöneticileri bizzat görme fırsatı buldu. 
 
Giresunlular, Genel Başkan Erdoğan’a metal yorgunu defolu yöneticiler nasıl olurmuş onu, şova kaçmadan tabii haliyle bizzat göstermiş oldular! 
 
Teşekkürler Giresunlular!... İyi ki varsınız! Sayenizde beklide Türkiye’deki bütün teşkilatlar yeniden şekillenecektir!.. Buna sizler vesile olmuş olacaksınız!
 
 
 
Bu nasıl bir teşkilattır ki; Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan, çat kapı değil de, önceden belli program dâhilinde kendilerini ziyarete geldiği halde toplantıda hazır olamıyorlar!
 
Toplantıya davet edilmesi gerekenlerin davet edilmemesi bir tarafa, davet edilenlerin davete icabet etmemesi, hatta teşkilat yöneticilerinin hazır olmamaları/olamamaları nasıl izah edilebilir?
 
Bu, bir bakıma, randevulu ziyarete gelen misafirin eve geldiğinde ev sahibini evde bulamaması gibi bir şey!
***
Skandal denilebilecek teşkilattaki bu halin sorumluları kimlerdir?
Bu teşkilat yöneticilerini zamanında tavsiye ve tensip eden milletvekillerinin böyle bir yapıda sorumlulukları acaba yok mudur?
Bu teşkilat yöneticileri mi gelecek dönemin yeni yöneticilerini tespit edecek, kongre hazırlıklarını yapacak?
Tayyip Bey “ Davası olmayan, bulunduğu yerde milletimizin tamamını kucaklayamayan hiç kimse AK Parti’de yöneticilik yapamaz!.. Hiçbir kardeşimize de 'sen kenarda dur' diyemeyiz… Kapımız hep açık olacak…” derken; 
Partinin kuruluşundan bugüne kadar hasbel kader parti kademelerinde vazife almış, milletvekilli ve belediye başkanı adayı olmuş kardeşlerini dahi kucaklayamayan, onları bu tür toplantılara davet edemeyenler mi milletin sair fertlerini kucaklayacak ve onları partiye davet edecek?
***
Tayyip Bey, aradan uzun yıllar geçtikten sonra partinin ilk kurulduğu yıllardaki gibi teşkilatları teftişe başladı…
 
Görülen o ki Tayyip Bey, kendisine rapor edilen teşkilatlardaki metal yorgunluğunu yerinde görmek üzere yollara koyuldu. 
 
Tayyip Bey’in divan toplantısında yoklama yaparak teşkilatları birebir tanımaya çalışmasını acaba bugüne kadar bölge milletvekilleri, koordinatör milletvekilleri yapmış mıdır? Veya neden yapmamıştır?
 
Bölge milletvekillerinin böyle bir sorumlulukları yok mudur?
Parti çalışmalarında her şeyi Tayyip Bey’in yapması mı bekleniyor?
***
Günün sorusu şu: 
Peki, teşkilatlarda metal yorgunu defolu yöneticilerin varlığı aynel yakin görüldüğüne göre, teşkilat kongreleri bu defolular eliyle mi yapılacaktır? 
 
Bu yöneticilerin tespit ve tensip edeceği yeni üyelerin ehliyet ve liyakat derecelerinden ne derece ve nasıl emin olunabilecektir?
***
Çözüm nasıl olmalı?.. 
Yeni yöneticiler nasıl tespit ve tensip edilmeli!..
Teşkilatçılık hususunda uzmanlık sayılmasa da, rahmetli Erbakan hocamızın rahle-i tedrisatında yetişmiş ve âcizane 40 yılı aşkın teşkilat tecrübemize istinaden diyoruz ki:
- Öncelikle Türkiye genelinde mevcut il ve ilçe teşkilatlarının tamamının istifası alınmalı…
  Bunların içinde yaşların arasında mutlaka kurularda olacaktır. Onlar ayrıca değerlendirilebilir.
 
- Bizzat Erdoğan’ın kontrolünde her ile bir başkan atanmalı, kongreleri yapacak geçici yönetim kurulu oluşturulmalı… Her il ve ilçede Tayyip Bey’in altını çizdiği ideal yönetici kriterlerine uygun dava adamları mutlaka vardır.
 
- Eski milletvekili ve Belediye başkanları il başkanı olarak atanmamalı…
Geçici yönetim kurulunda bugüne kadar teşkilat yönetimlerinde vazife almış kişiler yer almamalı.
Partide daha önce vazife almış kişiler eliyle oluşturulacak yönetimlerde bir hizipleşme olacağı gerçeği göz ardı edilmemeli.
Bu kişilere görev verilmesi “körler sağırlar, birbirlerini ağırlar” misali bir yapılanmaya sebep olabilir!
 
- Kongreleri yapacak, yeni yönetimi oluşturacak il başkanı ve geçici yönetim kurulu üyeleri için “yapılacak ilk mahalli ve genel seçimlerde aday olamazlar” kriteri getirilmelidir.
Zira kendini ehil gören, seçimlerde bir beklentisi olan kişilerin kendilerinden başka ehliyetli kişileri partiye davet etmesi ve yönetime tavsiye etmesi mümkün değildir.
Kongreleri yapacak başkan ve geçici yönetim kurulu üyeleri istenilirse MKYK’ya seçilebilirler.
***
Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Erdoğan’ın işi zor… Bu kadroyla ideal yönetimleri oluşturması gerçekten çok zor… Allah kolaylık versin. Allah yar ve yardımcısı olsun.
 
“Sen uzattığın elini tutmayan ele mi dargınsın, tutmayacak bir ele uzattığın için kendine mi kızgınsın.” (Hz. Mevlana)
 
Vesselam… 
Ahmed Çıtlakoğlu
10 Ağustos 2017 / 18 Zilkâde 1438 
 
Önceki ve Sonraki Yazılar