Ahmed ÇITLAKOĞLU

Ahmed ÇITLAKOĞLU

KURBAN Çadırında HOROZ Satanlar!..

 Ey Kurban Hizmet Komisyonunun Sayın üyeleri!..
Kurban çadırlarında horozların(!) satışa sunulduğunu;
Kurbanlık Horozların(!) alınıp satıldığını ve kesildiğini;
Kurbanlık Horoz(!) satanlar hakkında hiçbir işlem yapılmadığını; biliyor muydunuz?
 
***
Kurban mevsiminde kurban satış mahallerinde horozların işi ne? 
Kurban çadırlarında horoz bulundurmak demek; “Bu horozlardan kurban olur!” demektir!
 
Dinen horozdan kurban olmadığına göre, horozu kurbanlık olarak satanlara müdahale edilmesi gerekmez mi?
 
***
Geçmiş yıllarda kurban çadırlarında maalesef kurbanlık horozlar(!) çok satıldı. Ne horozlara, ne de satıcılarına bugüne kadar müdahale eden olmadı/olamadı.
 
Geçmiş yıllardaki ihmalkârlıkların olmaması için erkenden yetkililerin, Kurban Hizmet Komisyonu üyelerinin dikkatini çekmek istiyoruz!
 
***
 
 
Kurbanlık Horoz; kurban olması dinen sakıncalı olan hayvanların genel tanımıdır!
 
Hangi hayvanlardan kurban olacağı ve hayvanların kurban olabilmesi için hangi şartları taşıması gerektiği ilmihal kitaplarında, İslamî kaynaklarda açıkça yazılır, anlatılır.
 
Dikkat çekmeye çalıştığımız kurbanlık horoz mes’elesi; büyükbaş hayvanlarda, özellikle sığır cinsinden küçük hayvanlardan (100-120 kiloluk dana/tosun denilen) süt dişini atmamış (kapak atmamış),  2 yaşını doldurmamış kurban vasfı taşımayan, kurban olması dinen sakıncalı hayvanların kurban satış yerlerinde bulundurulmaları ve bunların satışına müdahale edilmemesidir!
 
***
Horozların kurban olarak kesilmesi ne ise, kurban vasfı taşımayan hayvanların da kurban olarak kesilmesi o dur. 
 
Horozları kurban olarak satanlar ne ise, kurban olması dinen sakıncalı hayvanları kurban olarak satanlar da o dur.
 
***
Yaşını doldurmamış, kurban olması dinen sakıncalı hayvanları kurbanlık olarak satmak; malın kusurunu gizleyip kusurlu ve hileli mal satmaktır, alıcıyı aldatmaktır, dolandırıcılıktır, sahtekârlıktır, ibadete mani olmaktır. 
 
Hileli mal satmanın hukuken suç ve dinen haram olduğu bilindiği halde, bu suçun işlenmesine mani olmayanlar, bu suçu işleyenlere ceza uygulamayıp suç işlemelerine göz yuman ve adeta teşvik edenlerin, hukuki ve manevi sorumlulukları ne olacaktır?
 
Hileli gıda maddelerini imal eden ve satışını yapan firmaları araştıran Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, kurban olmayan hayvanları hileli yolla satan satıcıları araştırma görevi yok mudur?
Tarım Müdürlüklerinin bu sahada bir sorumlulukları bulunmaz mı?
 
Yaşı tutmayan hayvanları, kusurunu gizleyerek hileli yolla kurbanlık diye satan, alıcıyı aldatan satıcılar hakkında soruşturma yapmak; savcıların yetki ve sorumlulukları altında bulunmaz mı?
 
Kurbanlık vasfını taşımayan (gerek yaşını doldurmamış, gerek kusurlu) hayvanları kesen (sözde ehil olduğu söylenen!) kasaplar sorumlu olmayacaklar mı?
 
Kurban satış mahallerinde gerekli denetimleri yapmayan, kurban olmayan hayvanların satılmasına mani olmayan, hileli mal satan dolandırıcı ve sahtekârlar hakkında hukukî ve idarî işlem yapmayan sorumsuz sorumlular hakkında kimler işlem yapacaktır?
 
***
İl ve ilçelerde kurban hizmetlerinin sağlıklı yürütülme sorumluluğu; Kurban Hizmetleri Komisyonlarının uhdesinde bulunuyor.
 
Kurban Hizmetleri Komisyonu; İllerde vali veya görevlendireceği bir vali yardımcısı, ilçelerde kaymakam başkanlığında Müftülük, Sağlık, Halk Sağlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Çevre ve Şehircilik, Orman ve Su İşleri Müdürlükleriyle Belediye ve Türkiye Diyanet Vakfı temsilcilerinden müteşekkil.
 
***
Alınabilecek tedbirler!.. 
- Kurban satış yerleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Belediye Veterinerleri tarafından günlük denetlenmeli, “Denetimlerde kurbanlık olmayan hayvan tespit edilememiştir!” gibi raporlar tanzim edilmeli. 
 
- Kurban satış yerlerine uzaktan görülebilecek şekilde büyük boy “Bu satış yerinde, kurbanlık vasfı olmayan hayvan yoktur!” gibi afişler asılmalı.
 
- 24 saat hizmet verecek “Kurban Şikâyetleri Değerlendirme Masası” kurulmalı. 
- Kurban olamayacak kusurlu hayvanları ihbar edenler mükâfatlandırılmalı…
- “İhbar telefonları ve ödül miktarları” hayvan satış mahallerinde yazılı afişlerle ilan edilmeli. 
 
- Sağlıksız, yaşını doldurmamış (süt dişini atmamış) ve kurban olmaya mani sair kusurlu hayvanları satışa arz edenlere ve bu hayvanları kesenlere, gerekli kontrolü yapmayan Tarım Müdürlüğü ve Belediye yetkililerine (veteriner ve sair görevlilere) caydırıcı müeyyideler uygulanmalı. 
 
“İçlerinde günahlar işleyen adam bulunup da, onu önleyebilecekken önlemezlerse, Allah onlara, ölümlerinden önce, onun yüzünden mutlaka bir ceza verir.” (Ebû Dâvud)
 
Vesselam… 
Ahmed Çıtlakoğlu 
17 Ağustos 2017 / 25 Zilkâde 1438 
 
Önceki ve Sonraki Yazılar