Ahmed ÇITLAKOĞLU

Ahmed ÇITLAKOĞLU

Hâin Kimdir, Kime Hâin Denir ?

 Günümüzde en faza kullanılan kelime; hâin!..
***
Hâin: 
- Hıyânet eden, sadâkat göstermeyen, güveni kötüye kullanan (kimse)…
- Eziyet etmekten, karşısındakini üzmekten, zarar vermekten veya kötülük yapmaktan hoşlanan kötü ruhlu (kimse); zâlim… 
- Hitap sözü olarak kullanıldığında sitem ifâdesi; “Seni hâin seni!... Hani seninle böyle mi anlaşmıştık, bize taahhüdün böyle miydi?”
***
Hâin kelimesi daha ziyade mevcut yönetimi (devlet yönetimi olsun, parti yönetimi olsun) devirmeye yönelik darbe teşebbüsünde bulunanlara, onlara yardım ve yardakçılık (yataklık!) yapan ve muvaffak olamayanlara karşı kullanılan bir kelime oldu… Muvaffak olanlar kahraman, muvaffak olamayanlar hain!..
***
Meşrû bir yönetime başkaldırmak, isyan etmek, âdil bir lidere sadâkat göstermemek, vatanı ve milleti aleyhine iç ve dış şer odakları düşmanların uşağı ve kuklası olmak; şeksiz şüphesiz hâinliktir… Yüksek sesle lânetlenmeli, sıfatlarına ve fiillerine lâyık derecede hadleri bildirilmelidir.
 
 
 
***
Zor sorular!..  
Sorular zor, lâkin cevabı çok basit!..
 
Mademki sadâkat göstermeyen, güveni kötüye kullanan kimse hâindir;
- İşlerini takip etmek, onun adına imza ve yetki kullanmak üzere vekaletini (reyini) aldığı müvekkilinin bilgisi ve iradesi dışında hareket eden, müvekkilinin zararına ve onun aleyhinde icrada bulunan, müvekkiline sâdakat göstermeyen ve güvenini kötüye kullanan VEKİL (Mebus) (STK’larda, Vakıflarda, özel ve resmi kurum ve kuruluşlarda) acaba hâin olur mu?.. Ya da olmaz mı?
 
- Keza kamu adına hizmet vermek üzere bir yere atanan bir bürokrat, yetki ve sıfatını kamunun menfaatine değil de bazı şahısların ve özel kurumların lehine (kamunun zararına) kullanacak olsa acaba hâin olur mu?.. Ya da olmaz mı?
 
- Veya kamuya ait müesseseler ve kamu ihaleleri; kamunun zararına olacak şekilde (hukukî kılıfına uydurularak!) belirli şahıslara peşkeş çekilecek olsa; acaba buna vesile olanlar, yardım ve yardakçılık yapanlar (yolsuzluğa zemin hazırlayanlar ve âlet olanlar) acaba hâin olur mu?.. Ya da olmaz mı?
***
Ben masumum!..
Ben de bir vekilim... 
Ben de, bana sorulmak üzere tevdi edilen soruları, bana güvenenlerin güvenini kötüye kullanmama ve hususen hâin damgası yememe adına soruyorum!..
 
Hâinlik sıfatını hakkıyla hak eden (açık ve gizli) bütün hâinleri şiddetle ve nefretle kınıyorum!
***
Bütün hâinlere lânet olsun!...
 
Hâinlerle mücadele eden bütün dava ve gönül erlerine, vatan ve millet sevdalılarına selam olsun!..
***
“Şiddetli bir şekilde yaklaşan fitne sebebiyle vay insanların hâline… İnsanlar mü’min olarak sabahlar da akşam kâfir oluverirler. İnsanlar dinlerini küçük dünya menfaati karşılığı değiştiriverirler. İşte öyle zamanda dinlerinde sâbit kalabilenler ellerinde kor ateşi tutanlar gibidirler.” (Ahmed İbn Hanbel, Müsned, II, 390; Müslim, İman 186; Tirmizi, Fiten 30,)
 
Vesselam… 
Ahmed Çıtlakoğlu
16 Temmuz 2020 Perşembe / 25 Zilkade 1441
 

Önceki ve Sonraki Yazılar