Ahmed ÇITLAKOĞLU

Ahmed ÇITLAKOĞLU

MİRAÇ gecesi!..

 Bu gece; Miraç Gecesi…
Miraç; elemi, kederi, çaresizliği, ümitsizliği bir kenara koyup yeniden yola çıkma, arınma ve durulmadır…
Miraç, insanın erdem yolculuğu, Rabbe vuslatıdır… 
Miraç, Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa arasındaki bağları kuvvetlendiren, Müslümanların gönül dünyalarını güçlendiren, sıdk ve imanlarını pekiştiren, kardeşlik şuurunu yaşatan, müminleri eğiten, onlara değer kazandıran bir okuldur…
Müminin Miracı; günde beş defa Rabbimizle buluşma imkânı veren namazdır. 
 
Miraç kandili; Ramazan-ı Şerif’e 32 gün kaldığının BERAT’tan önceki son ikaz kandilidir!
Miraç Gecesi; Ramazan-ı Şerif’e 32 gün kaldığının müjdecisidir!
 
***
Bu gece, dua gecesi…
Bu gece, tefekkür, tövbe ve af dileme gecesi…
Bu gece, büyüklerden özür dileme, büyüklerin özürleri kabul etme ve af etme gecesidir!
Bu gece, duanın, tefekkürün, tövbenin yanında; eylem gecesidir… 
Bu gece, bugüne kadar yapmadığımız/yapamadığımız, ihmal ettiğimiz bir gafletten kurtulma, bir güzeli ihya etme gecesidir!
 
***
Ne mutlu bu gece Rabbimize olan imanını, Peygamberimize (sav) olan bağlılığını, namaza olan muhabbetini tazeleyenlere! 
Ne mutlu Burağı ve refrefi sadık iman, salih amel ve güzel ahlak olanlara!”
 
Ne mutlu bu gece eşref-i mahlûkat olmanın bilinciyle daha ferasetli bir bakış, daha merhametli bir kalp, daha nezaketli bir dil, daha güzel bir ahlâk, daha huzurlu bir dünya için dualarını miraca gönderenlere!
 
 
***
Yâ Allah! Yâ Rahmân, Yâ Rahim, Yâ Kerîm!.. 
Ey dünyada bütün mahlükata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden!
Ey ahirette müminlere sonsuz ikram, lütuf ve ihsanda bulunan!
Ey keremi, lütuf ve ihsanı bol, karşılıksız veren, çok ikram eden! 
 
Yâ Tevvâb, Yâ Gaffâr, Yâ Gafûr, Yâ Raûf, Yâ Afüvv!..
Ey tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan! 
Ey günahları örten ve çok mağfiret eden!
Ey affı ve mağfireti bol olan!
Ey çok merhametli ve pek şefkatli olan!
Ey affı çok olan, günahları affetmeyi seven!
 
Yâ Mucîb!..  Ey duaları ve istekleri kabul eden!.. 
Şeytana kanmadan, nefse aldanmadan, fânî hayatın aldatıcı lezzetlerine takılıp kalmadan, ahireti unutmadan, Sana güzel kulluk etmeyi, bizlere nasîb eyle!
 
Yâ İlahi! Yâ Rabbe’l-Âlemin!.. 
Bilirsin ki pek zâlim ve cahil olan insanoğlu kulluk vazifesini lâyıkı veçhile yerine getiremez. 
Yapmış olduğum ibadetlere asla güvenmiyorum…
 Asiler günahlarından tövbe ederler… Arifler yaptıkları ibadetten istiğfar ederler… Abidler ibadetlerinin mükâfatını isterler… Bana Sana yakışanı yap, bana yakışanı yapma!
 
Allah’ım! Hatalarımızı affedecek Gaffâr ve Rahîm Sensin. Hatalarımız karşısında pişmanlığımızı artır, tövbelerimizi kabul buyur, bizleri tekrar tekrar hata işlemekten muhafaza eyle!
 
“Rabbimiz! Bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla; kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma! Rabbimiz! Şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin!” (Haşr, 10) 
 
“Rabbimiz! Günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı mağfiret eyle! Ayaklarımızı yolunda sabit eyle! Kâfirler güruhuna karşı da bize yardım eyle!”(Âl-i İmrân, 3/147)
 
“Allah’ım! Beni iyilik yaptığında sevinç duyan, kötülük yaptığında da bağışlanma dileyen kullarından eyle” (İbn Mâce, Edeb, 57)
“Allah’ım! Açıktan ve gizli olarak yaptığım, yapacağım bütün günahlarımı, kusurlarımı bağışla. Sen, öne alan ve önce olansın. Sen, geriye bırakan ve sonsuz olansın. Senin her şeye gücün yeter.” (Buhârî, Deavât, 60; Müslim, Dua ve Zikir, 70) 
“Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır… Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma!.. Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme… Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.” (Bakara, 285-286)
 
Ya Rabbi! Bu mübarek Miraç gecesini Senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi nasip eyle! 
 
“Rabbim! Beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz! Duamı kabul eyle.” (İbrahim 40)
 
Vesselam…
Ahmed Çıtlakoğlu  
23 Nisan 2017 / 26 Receb 1438
 
Önceki ve Sonraki Yazılar