Ahmed ÇITLAKOĞLU

Ahmed ÇITLAKOĞLU

Mücahid Muhammed Mürsî Rabbine kavuştu!..

 Mısır’ın Meşrû Devlet Başkanı…
İyi bir Müslüman, Kahraman bir Dava Adamı, vatan ve millet aşığı örnek bir Mücahid…
Muhammed Mürsî Şehid olarak Rabbine kavuştu.
***
Şehid Mursî’ye Allah Teâlâ’dan rahmet ve mağfiret, başta ailesi ve Müslüman Mısır halkı olmak üzere şehidin acısını kalbinde hisseden bütün dostlarına, sevenlerine, Müslümanlara sabr-ı cemil niyaz ediyoruz.
***
Ey Şehid Mursî!..
Sisi ve avanelerinin zehirli suları sana Şehadet Şerbeti oldu.
Sen, takdir olunan ömrünü örnek bir mücadele ile sürdürdün ve şehidlik tacıyla Rabbine kavuştun.
 
Öyle inanıyoruz ki sen, Nahl suresi 32. Ayetinde meleklerin “Selâm (ve selâmet) size. İşlemekte olduğunuz (iyi hareketlerin, amellerin) karşılığı olmak üzere girin cennete” diyerek pâk ve âsûde olarak canlarını aldığı kimselerdensin! Ne mutlu sana, ne mutlu senin kutlu dava arkadaşlarına.
 
Sisi ve avaneleri sana zulmetmekle seni susturacaklarını zannettiler. Oysa şahları Firavun’un Mûsâ’yı sarayında beslediğini unuttular!
***
Ey Şehid Mursî!..
Şehidler ölmez, Mürsîler de ölmez.
 
Sen, şehadet şerbetiyle Rabbine kavuşmakla Sisi’nin zulmünden kurtuldun, huzura kavuştun.
 
Lakin Sisi ve avaneleri Mursîlerden kurtulamayacak, bundan böyle korkularından hiç rahat edemeyecek, rahat ne kelime, hiç uyuyamayacaklar!.. Senin şehadetin onların çukuru olacak.
 
Dünya Müslümanlarının senin şehadetine duyduğu sevgi seli; Firavun’u boğan deniz gibi Sisi’yi boğan deniz olacak!
 
Firavun denizde boğulurken, “İsrailoğullarının inandığından başka ilah olmadığına iman ettim, ben de Müslüman oldum” dediği gibi belki Sisi de boğulurken "Mursî’nin inandığından başka ilah olmadığına iman ettim, ben de Müslüman oldum” diyecek, ama Firavun’a denildiği gibi ona da “Şimdi mi inandın, daha önce isyan eden bir bozguncu idin” denilecek!
***
Ey Şehid Mursî!..
Mücahid nedir bilmeyen, Müslümanın derdini dert edinmeyen, senin mücadelendeki gayeni bilmeyen kimseler seni sağlığında anlamadıkları gibi şehadetinde de anlamayacaklar, hatta sana gösterilen bu sevgi seline bir anlam veremeyecekler.
 
Seni bilenler bilir… Seni bilmeyenler ne bilir?
 
Ruhun şâd olsun, Allah’ın rahmeti ve mağfireti üzerine olsun.
Şehadetine gıpta edenlere, sevenlerine, dava ve yol arkadaşlarına selam olsun.
***
Mursî ölmedi, zalimlerin esaretinden kurtuldu… Bir Mürsî idi şimdi binlerce Mürsî oldu.
Bundan böyle sadece Mısır’da değil artık her yerde bütün zalim Sisiler ve avaneleri “acaba bu gölge Mürsî mi?” korkusuyla yaşayacaklar!
***
Mursî’nin şehadetini anlamayanların hâli, batıl yolda ölenlere karşı Müslümanların konumu gibidir.
***
“Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bil'akis onlar Rableri katında diridirler. (Öyle ki Allah’ın) lutf-ü inayetinden, kendilerine verdiği (şehidlik mertebesi) ile hepsi de şâd olarak (cennet ni'metleriyle) rızıklanırlar…”(Âl-i İmrân, 160,170)
 
Vesselam… 
Ahmed Çıtlakoğlu
18 Haziran Salı 2019 / 15 Şevval 1440
 

Önceki ve Sonraki Yazılar