Ahmed ÇITLAKOĞLU

Ahmed ÇITLAKOĞLU

O Adamdan Belediye Başkanı Olmaz!..

 Kimlerden belediye başkanı olur?
Belediye başkanı olacak kişilerde aranması gereken vasıflar nelerdir?
***
Genel seçim bitti mahalli seçim heyecanı başladı…
İster normal zamanında (Mart/2019) ister 3-4 ay sonra erken bir zamanda olsun; belediye başkan adayları açık-gizli görücüye çıkmaya (nabız yoklamaya) başladılar. 
Muhtemelen AK Parti Genel Kongresinden sonra bu süreç hızlanacaktır.
***
Gönlünde belediye başkanı hayali yatan, hukuken seçilme yeterliliğine sahip herkes aday olmak isteyecektir. Bu, kişilerin tabii hukuki haklarıdır.
 
Ancak hayalinde belediye başkanı olmak isteyenlerden ziyade, vatandaşın kimleri belediye başkan görmek istediği önemli olmalıdır.
 
Seçim günü milletin sandıkta verdiği karar mademki esastır; milletin sandıktan önce adaylar hakkındaki söyleyecekleri de önemli olmalıdır.
 
Siyasî partiler, mademki seçimlerden sonra “milletin kararı önemlidir, milletin kararına saygılıyız, milletin mesajını doğru anladık” diyorlar, o zaman seçimlerden önce de milletin fikirlerine saygı duymalı, aday tespitlerinde de onların kanaatlerini esas almalıdır.
 
***
Aday tespitlerinde kimlerin belediye başkanı olabileceğinin araştırılmasından önce “kimlerden belediye başkanı olamaz” bunun üzerinde durulmalıdır.
 Zira; 
- İman, ‘inkâr’la başlar… Önce  “Lâ ilâhe”, sonra “illallah”…
- Hayır, Evet’ten önce gelir… Önce ret, sonra kabul…
- Haramın terki, helalin yapılmasından öncedir… 
Bir hayrın işlenmesinden önce eğer varsa o hayrı ifsad edici durumların giderilmesi esastır. 
- Zarar verici bir şeyin giderilmesi, fayda verici bir şeyin elde edilmesinden öncedir. ''DEF-İ MEFASİD, CELB-İ MENAFİDEN EVLADIR'
 
***
Görevini kötüye kullanılanların ifşa edilmesi!..
“Kişilerin gizledikleri ayıpların ve günahların yayılmaması, bunlara muttali olan kimselerin mümkün ise ıslah için gayret etmeleri İslam ahlakının önemli kuralları arasındadır. Ama bu kuralın istisnaları da yok değildir.
 
Öteden beri kamu hizmetinde/görevinde bulunan veya buna talip olan kimselerin günah ve ayıp (ahlak kusuru) sayılan huy ve davranışlarının açığa çıkarılması, ilgililere duyurulması ve halkın bunlara aldanarak/inanarak zarar görmelerinin önlenmesi İslam ahlakına aykırı olmak bir yana gerekli bir ödev telakki edilmiştir… 
 
İslam uleması gıybet ve ifşanın hangi durumlarda caiz veya gerekli olduğu konusunda önemli açıklamalar yapmışlar, hatta kitaplar yazmışlardır. Bu açıklamalarda caiz olan durumlar şöyle sıralanmıştır: 
(…)
- Kamu görevinde istihdam edilen bir kimse ya buna ehil değilse veya görevini kötüye kullanmaktan çekinmeyeceğini gösteren bir günahı ve ahlaki kusuru varsa, bunları bilen kimse, o şahsın amirine –kamuyu korumak maksadıyla- durumu bildirmekle yükümlüdür.” (Hayrettin Karaman, “Gıybet ve ifşa ne zaman caiz olur?” 20.5.2011/Yeni Şafak)
 
***
Kimlerden belediye başkanı olmaz?
- Belediyenin imkânlarını ve mesaisini umumun hizmeti için değil de şahsının ve sınırlı çevresinin menfaati için harcayan, yaptığı etkinliklerde belediyesinin ve bölgesinin tanıtımından ziyade şahsının tanıtımını ön plana çıkartan, belediyeden hizmet alanların müşteki olduğu o adamdan tekrar belediye başkanı olmaz!..
 
- 24 Haziran seçimlerinde partisinin tensip ettiği (isabetli olsun olmasın) milletvekili adaylarıyla uyumlu çalışamamış, yeni seçilmiş milletvekilleriyle kerhen kucaklaşmış o adamdan belediye başkanı olmaz!.. Olsa da partisine ve bölgesine faydası olmaz!
 
- Çalışmakta olduğu (resmi ve özel) kurumlarda idaresi altındaki personelle iyi geçinemeyen, taşıdığı sıfatı ve kurumun imkânlarını siyasî emelleri için kullanan o adamdan belediye başkanı olmaz!.. Olsa da partisine ve bölgesine faydası olmaz!
- Şahsî Ticarî ve meslekî faaliyetindeki kazancı belediye başkanlığı maaşının kat be kat üzerinde olan, parti yetkililerinin “sizin tecrübelerinize ihtiyacımız var, gel başkanımız ol” demediği halde belediye başkanlık maaşını yüksek kazancına tercih eden o adamdan belediye başkanı olmaz!..
 
- Kişinin geçmişte yaptıkları gelecekte yapacaklarının teminatıdır. Geçmişte taşıdığı siyasî sıfatı ve bulunduğu makam itibariyle adı şaibeyle anılmış o adamdan belediye başkanı olmaz!..
 
- Sosyal Medya paylaşımlarında partisinin hizmetlerinden ya da vatandaşın dert ve sıkıntılarından ziyade şahsının tanıtımını ön plana çıkartan o adamdan belediye başkanı olmaz!..
***
Kimdir o adam?
O adam; konfeksiyon bir elbisedir. Kimlerin ölçülerine uyuyorsa bu elbise onlarındır.
 
***
“İşledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Yapmakta oldukları ne kötüydü!” (Maide, 79)
 
Vesselam…  
Ahmed Çıtlakoğlu
27 Temmuz 2018 / 14 Zilkade 1439
 
Önceki ve Sonraki Yazılar