Ahmed ÇITLAKOĞLU

Ahmed ÇITLAKOĞLU

Regaib Kandili!..

 Bu gece (07 Mart / 30 Cemâziyelâhir-08 Mart / 01 Receb) Perşembe gününü Cumaya bağlayan gece Leyle-i Regaib!.. 
 
***
Regaib Gecesi; Recep ayının ilk Cuma günün gecesi olduğu içindir ki hem Receb ayının, hem Cuma gecesinin hem de Regaib Gecesinin cem olduğu müstesna bir rahmet, mağfiret ve bereket gecesidir.
Regaib; arzu, istek, emel ve tutku gibi anlamlar ifade eden rağbet kelimesinin çoğulu…
 
***
Receb Ayı!..
Yarın, 08 Mart Cuma; Receb ayının 1’i..
Receb ayı; rahmet mevsiminin habercisi;  Mübarek Üç ayların birincisi; Ramazan’ın Müjdecisi…
 
***
Receb ayı; ekme, Şaban ayı sulama, Ramazan derleyip toplama (hasat) ayıdır…
Receb ve Şaban; Rahmet, bereket ve mağfiret ayı 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerife hazırlık aylarıdır.
 
Regaip, Miraç ve Berat geceleri; Ramazan-ı Şerifin ikaz levhalarıdır.
 
 
 
***
Ne mutlu arzularına gem vurup isteklerini dizginleyebilenlere…
Ne mutlu hırslarını terbiye edip güç, makam, koltuk, servet ve şehvet ihtiraslarının önüne geçebilenlere…
Ne mutlu nefislerini terbiye edip Rabbine yönelebilenlere…
 
Ya Rabbi! Mübarek Regaib gecesinde talep ve arzularımızın, rağbetlerimizin iyiye, güzele ve doğruya yönelik olmasını ve bu geceyi Senin rızan için dua ve ibadetle ihya etmeyi nasip eyle… 
 
"Allahümme bârik lenâ fî Recebe ve Şa'ban. Ve belliğnâ Ramazân.” (Allah’ım, Receb ve Şa’bân aylarını bize mübarek kıl (bereketli aylar haline getir) ve bizi Ramazân’a kavuştur) (Ahmed b. Hanbel-1/259)
 
Vesselam…
Ahmed Çıtlakoğlu
07 Mart 2019 Perşembe / 30 Cemâziyelâhir 1440
 

Önceki ve Sonraki Yazılar