Ahmed ÇITLAKOĞLU

Ahmed ÇITLAKOĞLU

Suudi Arabistan’da Hac yasaklandı!..

Ey vah!.. Ey vah!..
***
Bu sene Suudi Kırallığı, Türkiye dahil İslâm ülkelerinden Müslümanların hac etmelerine yasak getirdi… Müslümanların müşterek mekânları Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere’ye bu sene ziyaret ve ibadet yasak!.. 
***
Bu sene Arafat’ta vakfe yok, dua yok!..
Müzdelife’de Şeytan Taşlama yok, dua yok!..
Mekke-i Mükerreme’de Kâbe’de tavaf yok, dua yok!..
Medine-i Münevvere’de Peygamberimiz (sav) Efendimizi ziyaret yok, salat-ü selam yok, dua yok!..
Ve hasıl Mekke-i Mükereme’de, Medine-i Münevvere’de rahmet yok, bereket yok!..
Rahmetin ve duanın olmadığı yerde belâ ve musibet çok!..

 hac.jpg
Bu nasıl bir yasaktır?..
-    İslâm tarihinde bugüne kadar bütün dünya Müslümanlarına Haccın ve Peygamberimiz (sav) Efendimize ziyaretin yasaklandığı hiç (bir yıl ve bir an) vaki olmuş mudur?..
-    Dünya ve İslâm tarihinde bugüne kadar bu korena belasından daha vahim salgın hastalık hiç vuku bulmamış mıdır?..
-    Suudi Kırallığı böyle bir yasağa nasıl cüret edebiliyor!..
-    Kâbe, Peygamberimiz (sav) Efendimizin Makamı, Arafat bütün dünya Müslümanlarının müşterek mekânları değil midir?..

-    Suudi Kırallığı’na dünya Müslümanlarının müşterek ibâdet mekânlarını istediği gibi kullanma hakkını ve yetkisini kim verdi?..

-    Suudi Kırallığın bu Hac yasağı kararı masum bir hastalık tedbiri midir, yoksa bütün dünya Müslümanlarının müşterek ibâdet mekânları mübarek beldelerin işgal kararı mıdır?..

-    Bu yasağın terör devleti cani, barbar İsrail’in Kudüs (Mescid-i Aksa) yasağından, işgalinden ne farkı vardır?..
***
Nerede dünya İslâm ülkesi liderleri?..
Nerede İslâm âlimleri, münevverleri, akademisyenler?..
Bu yasağa neden tepki göstermezler?..
***
Haccın yasak kararı: 
 - Ebabil kuşlarına davetiyedir!..
 - İlahî belaya davetiyedir!..
- Tsunami felaketinden daha büyük bir felakettir!..
***
"Onlardan (Mekke halkından) önce nice nesilleri helak ettiğimizi görmediler mi? Yeryüzünde size vermediğimiz imkân ve iktidarı onlara vermiştik. Onlara bol bol yağmur yağdırmıştık. Topraklarından nehirler akıttık. Sonra da günahları sebebiyle onları helak ettik ve arkalarından başka bir nesil var ettik.” (Enam, 6/6)

Vesselam…
Ahmed Çıtlakoğlu
19 Temmuz 2021 Pazartesi / 09 Zilhicce 1442
 

Önceki ve Sonraki Yazılar