Ahmed ÇITLAKOĞLU

Ahmed ÇITLAKOĞLU

Uluslararası Giresun Limanı… (2)

Doğu Karadeniz’de derinliği 11 metreyi bulun tek liman olma özelliğine sahip olmasına rağmen ilgisizlik sebebiyle daha önceleri âtıl halde kaderine terkedilmiş, sadece kömür ve taş taşımacılığında kullanılan Giresun limanı;
Son yıllarda yapılan önemli yatırımlarla uluslararası liman statüsüne kavuşturularak Karadeniz’in en büyük limanı olmaya hazırlanıyor.

Bugün itibariyle gelinen safhada Hopa, Rize ve Trabzon limanlarını geride bıraktığı, Samsun Limanı ile rekabet halinde olduğu, yapılacak yeni yatırımlarla kısa sürede Samsun Limanı’nı da geride bırakacağı ifade ediliyor.
***
Limanlar genel manada şehirlerin dışa açılan kapılarıdır…
Fındığın Başkenti Giresun için liman, Karadeniz bölgesinde fındık ihracatında da önemli bir kapı görülmektedir…

Eğribel tünelinin hizmete açılmasıyla Karadeniz’in Akdeniz’e, İç Anadolu’ya, Doğu ve Güneydoğu’ya bağlanacak olması limanın ehemmiyetini daha da artırmaktadır.
***
Uluslararası statüye sahip limanın ülke ekonomisine katkısı yanında Giresun ekonomisine de bugün itibariyle büyük katkı sağladığı gibi demiryolunun şehre gelmesine de zemin hazırlayacaktır.

giresun-1.jpg
Limanın Giresun ekonomisine katkıları!...
-    Liman işletmesini üstlenen yüklenici firmada 300’e yakın personel istihdam ediliyor… Bu personelin yüzde 90’ı Giresunlu…
-    Limana gelen gemiler yakıt ikmallerini Giresun’daki petrol firmalarından temin ettikleri gibi, limanda çalışan makine ve araçların tamir-bakım hizmetleri de Giresun Sanayi esnafı tarafından karşılanıyor… 
-    Her gelen gemi personelinin şehir turu esnasında esnafa katkısı küçümsenmeyecek boyuttadır… (Bir kasabın ifadesine göre; bazen iki koyun birden alanlar oluyor.)
-    Limandan ithalat ve ihracat yapan firmaların ödedikleri Gümrük Vergileri ve harcamaları yanında ithalat ve ihracat rakamları üzerinden Giresun Belediyesinin İller Bankasından alacağı pay da artmaktadır… Bu yönüyle liman, Giresun Belediyesi için de bir “altın yumurtlayan tavuk” mesabesindedir.
***
Limanda silo tartışması!..
Ekonomik değeri oldukça yüksek olan, yüksek tonajlı gemilerin rahatlıkla yaklaşabildiği (en son 82 000 tonluk gemi yaklaşmış) Giresun limanında komşu limanların tatlı rekabetinin olması da bir bakıma (günümüz ticaretinin genel yapısı itibariyle) normaldir…

Lakin ne hazindir ki, Giresun limanına rekabet komşu illerden değil kendi içinden, üstelik iktidar partisi siyasetçileri arasından gelmektedir.

İki yıl önce, limanların olmazsa olmazı siloların daha ilk inşaat safhasında siyasetçiler ikiye ayrılmış; birileri yapılmayacak, diğerleri yapılacak tartışmasını başlatmış; tartışma, yapılacak diyenlerin galibiyetiyle sonuçlanmış ve liman sahasında bugün var olan silolar inşa edilmişti.
***
Bu defa, (iki yıl sonra) yapılan siloların yıkılıp yıkılmama tartışması başlatılmış bulunuyor.
***
Liman sahasında inşa edilen silolar yıkılacak mı kalacak mı?..
-    Silolar zamanında ruhsatsız (izinsiz) mi yapılmış ki, şimdi yıkılacak olsun?
-    Silolar yıkılacak ise kim yıkacak?..
-    Siloları yıkmaya yüklenici firmanın yetkisi ve gücü var mıdır?..

giresun-12.jpg
Önce doğru teşhis için doğru tahlil yapılmalı!..
Yüklenici firma iki yıl önce bu siloları resmi makamların “yapabilirsiniz” kararı (izni) ile devlet adına yapmış bulunuyor!.. 

Limanı işletme hakkı 2027’de bitecek olan yüklenici firma, gerek bu siloları (depoları), gerek liman sahasındaki sair yatırımları (Gümrük Binası dahil) 2027 sonunda zaten devlete (Türkiye Denizcilik İşletmelerine) devredecektir… Yani liman sahasındaki yatırımlarda yüklenici firmanın ne bugün ne de yarın bir hak talebi mevzuu bahis değildir.

Dolayısıyla devlet, kendi silolarını yıkacaksa tabii ki istediği zamanda yıkabilir!.. Ancak yüklenici firmaya da herhalde liman işletmeciliğinin olmazsa olmazı başka silo (depo) göstermiş olacaktır!
***
Siyasetçilerin silo tartışması yaptığı bir yerde, limandan yapılan ithalat ve ihracattan en fazla etkilenen Giresun Ticaret Odası ve Borsası yetkilileri (ne hikmetse) sükûtu tercih ederken, Giresun Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanının bu sahadaki mücadele azmini de not etmek gerekir.
***
Bu yazı serisi devam edecek…
***
Gelecek yazıda;
- Liman sahasındaki Gümrük binasının son durumu nedir?
- Gümrük Müdürlüğün taşındığı binada hukuki engeller nasıl kaldırıldı?
- Bina bünyesinde bulunan devasa konferans salonu, modern misafirhane, fuar sahası bölümlerinden kimler nasıl istifade edebilecek, binanın yönetimi kimlerin uhdesinde olacak?
***
“Işığı yaymanın iki yolu vardır; ya ışık olursun ya da onu yansıtan ayna.” (Edith Wharton)

Vesselam…
Ahmed Çıtlakoğlu
10 Ocak 2021 Pazar / 26 Cemâziyelevvel 1442
 

Önceki ve Sonraki Yazılar