Ahmed ÇITLAKOĞLU

Ahmed ÇITLAKOĞLU

Usulsüz ihbarlarda sorumsuzlar!..

 Başbakan Sayın Binali Yıldırım, FETÖ soruşturmalarında mağduriyetleri önlemek için isimsiz ihbar mektuplarının dikkate alınmayacağını, bunun için genelge yayınlanacağını söylüyor…
 
Sayın Başbakanın bu ifadelerinden anlaşılan; demek ki bugüne kadar isimsiz ihbarlarla bir takım mağduriyetler oluşmuş, hiç değilse bundan sonra olmaması için tedbir alınıyor…
 
Belli ki niyet gayet halis… 
Hükümetin ve Başbakanın bu tavrı takdir edilmeli.
Ancak bir mağduriyeti önleyelim derken başka mağduriyetlere de zemin hazırlanmamalı.
 
Mesela ortada çok ciddi delil olsa, yani sıhhati şüpheye mahal vermeyecek belgelerle ortaya konulmuş bir iddia olsa ve iddianın muhatabı da etkili ve yetkili bir bürokrat veya siyasetçi olsa; açık isim ve adresiyle ihbarda bulunmaya acaba hiç kimse cesaret edebilir mi?
 
Kaldı ki, Memur ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanunda “iddiaların, sıhhati şüpheye mahal vermeyecek belgelerle ortaya konulmuş olması halinde ad, soyad ve imza ile iş veya ikametgâh adresinin doğruluğu şartı aranmaz”  hükmü bulunmaktadır.
 
İsimsiz ihbar dilekçesindeki iddialar “sıhhati şüpheye mahal vermeyecek” belgelerden mahrumsa, bu tür dilekçelerin işleme konulmayacağı yine kanun hükmü olarak kayıt altında!


 

Peki, bu durumda;
- Kanunun tanıdığı bir hakkın Genelge ile baypas edilmesi yeni bir hukuki tartışma başlatmaz mı? 
- Kanun açık hükmüne rağmen, sıhhatli ve maddi sağlam delilli ihbarlarda da açık isim ve adres istenirse, ismi belirli olan şahsın korunma garantisi olmadığından bu tür ciddi ihbarların önüne geçilmiş olmaz mı?
 
- Sıhhati şüpheye mahal veremeyecek derecede belgesiz ihbar mektuplarına göre usulsüz işlem yapılmış ise işlem yapan makamlar; kanunun açık hükmüne rağmen suç işlemişler demektir. 
 
- Usulsüz işlemlerle mağduriyetlere sebebiyet veren ve kanunsuz işlem yapanlar hakkında bugüne kadar herhangi bir işlem yapılmış mıdır veya yapılacak mıdır?
 
- Usulsüz işlemlerle mağdur edilen vatandaşlardan devlet ve hükümet; acaba özür dileme ihtiyacı hisseder mi? 
- Bir vatandaştan haksız tekme yiyen bir vatandaşın gönlünü almak için devreye giren hükümet üyeleri, asılsız ihbar ve usulsüz işlemlerle tekmelenip meslekten ihraç edilen, cezaevlerine gönderilen; mağduriyete uğrayan vatandaşların gönlünü almak için acaba devreye girer mi?
 
“İnsanlar, bir zâlimi görür, ona engel olmazlarsa, bundan dolayı hemen hepsi cezalanır.”  (Tirmizî, 8/423)
 
 Vesselam… 
24 Eylül 2016 / 22 Zilhicce 1437
 
Önceki ve Sonraki Yazılar