İHMAL EDİYORUZ, İPTAL OLACAĞIZ

Kaybedecek bir şeyi kalmayanlar, çevrelerine kazanmak hakkı tanımazlar. Uğrunda her şeyini feda edecek bir şeyler bulamayanlar, çevresindekilerin her şeyini kırıp dökmeye adaydırlar.
            Eğitim ihmale gelmez. Eğitimde ayrımcılık istikbali katletmektir. Eğitimde hep iyileri hesaba katanlar bir gün beğenmedikleri ve kötü dediklerinin kölesi olurlar. Zira, yapmak zor ve uzun bir eylem iken, yıkmak kolay ve kısa zaman işidir. Bunun için eğitimde ihmal edilen bireyler, her an ihmal edenleri dize getirebilirler.
            Bugün eğitimde ihmal edilen ciddi bir nesil vardır.
            Derslerde başarısızlıkları bu insanların her gün yüzüne vurulmaktadır.
            Okullarda ihmal edilmiş bu nesil, çok acıdır ki evde de itilmektedir. Mahallenin de yaramaz çocuğu olarak kabul edilen bu kişiler, uzaydaki yörüngesinden çıkmış uydu gibi şehirde dolanmaktadır. Ne zaman nerde kime toslayacakları kestirilememektedir.
            Kendini gerçekleştirme imkanı bulamayanların kitaplarla ve büyükleriyle bağı kopmuştur. Kendi kurallarını artık kendisi koyacaktır.
            Kendini gerçekleştiremeyenler saygı görmeyecekleri için cebren kendine saygı göstermenin yolunu bulmaya çalışacaktır.
            Saygıdan yoksun nesil, kendini herhangi bir gurubun parçası olarak da göremeyeceği için, herkesin kendine bağlanmasının bir yolunu muhakkak bulmayı deneyecektir.
            Bu duruma gelmiş kişi ne kendisi için ne de çevresi için güvenlidir.
            Böylesi güvensiz ortamda hem kendisinin, hem de çevresinin fiziksel veya ruhsal sağlığını bozmaya adaydır.
            Bu sadece eğitim alanında değil devletlerde de böyledir. İhmal edilip itilenler er ya da geç iktidarı eline geçirmişlerdir. Bunun için profesyonel yöneticiler yönettiklerine, uğrunda savaşacakları bir şeyler daima bırakmışlardır. Onları, ancak bu mücadelenin sisteme bağlı tutacağını iyi bilirler.
            Mücadelesi anlamsız olan kişi kendini aşka ve eğlenceye verir. Aşk ve eğlencenin pençesine kapılan bireyler ise çevresine nefret ve yıkılmışlığı miras bırakırlar.
            Bir insana en büyük zulüm; yapamayacağı görevle hayalleri yıkılıp, sonra da beceriksizlikle suçlanmasıdır. Suçlu ilan edilen kişi ise, kesinlikle suç ortağı bulacaktır. Bu kişilerin sayısını artıran böylesi eylemler, masumlar için kara günlerin habercisidir.
            Kişiye yapabileceği işi vereceksin.
            Başardığı zaman alkışlayacaksın.
            Uğrunda savaşacağı değerler ile motive edeceksin.
            Mağlubiyetle ve eleştiri ile değil, zafer ve iltifat ile büyüteceksin.
            Bunların hiçbirini yapmaz ve sadece başarılı bulduklarınla ilgilenirsen, bir şeyler yapmana gerek yok, yan gelip yatacaksın. Çünkü; o beğenmediklerin bir gün dipçiği kafana dayayacaktır.
            Dünya şahittir ki; iyilerin ihmal ettiği kişiler, daima iyilere kural koyan kişilerdir. Çünkü; çevrendekileri mutlu etmesini beceremiyorsan, onlar seni mutsuz etmesini bir türlü beceriyorlar.
            Bugün ihmal ettiklerin, yarın seni iptal edecekler.
            Bugün sevemediklerin, yarın seni öpecektir(!)
            Eğitim bir profesyonel işidir. Eğitim yönetimi ise ancak profesyonel eğitimcilerin yapabileceği bir iştir. Eğitim yönetimini herkes bildiğini zanneder, fakat sadece ehil eğitimciler bu işi ustaca icra edebilirler.
            İlgiliye ve yetkiliye derdimi anlatamadıktan sonra haklı olsam ne olur?!

Önceki ve Sonraki Yazılar