Orhan YAZICILAR

Orhan YAZICILAR

İNSAN ÖLDÜRMENİN HAKLI BİR YANI OLAMAZ....!

Savaş; ülkelerin aralarındaki birbirleri ile ilgili olan sorunları diplomasi yerine silahlı kuvvetlerini kullanarak çözmeye kalkmasıdır. Esasında bu yöntem tüm diplomasi kanallarının tıkanması halinde son çare olarak düşünülmelidir. Diplomasi barış içerisinde çelişkileri gidermek, sorunları çözmek, konuşarak anlaşmak en etkin yöntem olmalıdır.

Savaşların olmadığı, barışın ve dostluğun egemen olduğu bir dünya hayalimizdir. Ancak emperyalist ülkeler silah satıp gelir elde etmek adına, silahsız, kavgasız ve gürültüsüz bir dünyayı asla istemezler. İşte devletlerarasında meydana gelen çelişkilerin silahsız ve savaşsız giderilmesi amacıyla 1945 yılında Birleşmiş Milletler örgütü kurulmuş ve ülkemizde bu örgütün kurucu üye devletleri arasında yer almaktadır.

Yakın tarihlerimizde yaşanan dünya savaşlarında milyonlarca insanın yok edildiği hafızalardan henüz silinmeden, Rusya’nın aynı yönteme başvurmasının anlaşılır bir yanı yoktur. Rusya Ukrayna ile olan anlaşmazlığını Birleşmiş Milletler örgütüne taşımalı ve silahların gölgesi yerine masa başında uzlaşı ile çözüme kavuşturulması asıl olanıydı.

Zaten Birleşmiş Milletler örgütünün amacı da dünya barışını sağlamak, güvenliği korumak, insanların yaşam standartlarını yükseltmek, adalet, ekonomik kalkınma, sosyal eşitlik ve ülkelerin sorunlarını barışçıl biçimde diplomatik yöntemlerle çözüme kavuşturmaktır.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasında haklı haksız taraf düşünülmemelidir. Zira Silah kullanmanın, kan dökmenin, insan öldürmenin, yıkıma sebebiyet vermenin haklı bir yanı olmaz, olmamalıdır. Rusya Ukrayna ile olan sorunu nu çözmek için silaha sarılmak yerine sorununu Birleşmiş Milletler örgütüne taşımalıydı.

Sonuç ne olursa olsun çözümün yolu barış ve diplomasidir. Silaha, savaşa ve cinayete hayır, barış içinde sevgi ile yaşamaya evet…

Önceki ve Sonraki Yazılar