Ahmed ÇITLAKOĞLU

Ahmed ÇITLAKOĞLU

Hüdâvendigâr Külliyesi Nedir Bilir Misin?..

 Osmanlı Padişahı II. Beyazıt'ın oğlu Şehzade Abdullah'ın Trabzon'da sancak beyliği yaptığı dönemde,  bölgenin Türkleştirilmesi amacı ile Trabzon'dan getirilen bir grup Türk ailesi, Giresun Merkez Taşbaşı mevkiinde Hüdavendigar (Sultan Selim) Camii ve onun çevresinde yer alan hamam, imarethane ve medresenin bulunduğu bölgeye yerleştirilmiştir…
 
Hüdavendigar Camii cuma namazlarındaki zorunlu toplanma yeri olması yanında bir forum ilim ve tören merkezi görevi de görmüştür. 
 
Bu külliyenin varlığı eski ve Vakıf kayıtlarında ve Giresun fotoğraflarında görülmektedir…  
Ahşap+taş malzeme ile yapılmış olan Hüdavendigar Camii’nin 1930 yıllarında sağlam olduğu, sahil yolu yapımı sırasında tahrip olduğu ve 1937’da tamamen yıkıldığı, minaresinin Şeyhkeramettin Camii bitişiğinde, şadırvanının Hacıhüseyin Camii bahçesinde, revaklarının da Çınarlar Camii ana giriş kapısına taşındığı ifade edilir. 
***
İlk defa, Hüdâvendigâr (Sultan Selim Câmii ve Medresesi) Külliyesinin ihya edilmesiyle alakalı bir yazı kaleme almıştım. (12.2.2012 tarihli “Aksu ne kadar halkın başkanı?”)             
 
Bu yazıya istinaden zamanın Valisi Sayın D.Ali Şahin, mülkiyeti belediyeye ait olan Taşbaşı Parkı mevkiindeki Hüdavendigar (Sultan Selim) Camiinin temellerinin tespiti için kazı çalışması yapılmasına belediyeden izin verilmesi talebinde bulunur… Lakin o dönemin CHP’li Belediye Başkanlığı kazı yapılmasına izin vermez: (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 01/03/2012 tarihinde Hüdavendigar Sultan Selim Külliyesi'nin temellerinin tespiti için Belediyemize başvuruda bulunmuştur.(…) Taşbaşı Parkı’nın, tamamen yıkıldığı kesin olan külliye ve cami temellerinin tespiti amacı ile tahrip edilmesi doğru bir yaklaşım olmayacaktır.. Böyle bir çalışma yapılmasının mümkün olmadığına Belediye Encümeni’nce 13/03/2012 tarih 302.03-2012/551 sayı ile oy birliğiyle karar verilmiştir.) 
İmdi, tarihî caminin temellerinin açığa çıkması izin vermeyen o CHP’li Başkan gitti, AK Partili Başkan geldi…
 
CHP’li Başkanın gitmesinde; onun tarihi ecdat eseri Caminin ihyasına izin vermemesine karşılık, Rumlara karşı büyük mücadele vermiş Giresun Kahramanı Osman Ağa tarafından aslı denize atılan Rum Çan Kulesini inşa etmesinin bir etkisi olmuş mudur bilmiyoruz!..
 
Eski başkanın inşa ettiği taklit çan kule iskeletinin yeni başkan tarafından yıkılmış olmasını takdir eden halk, bu Hüdâvendigâr Camiinin ihyası için çalışmaların ne zaman başlayacağını merak etmektedir!..
 
Anadolu’daki harabe haline gelen birçok kilise, havra ve sinagogları ihya için trilyonlar harcayan Kültür Bakanlığının bu cami ve külliyeye de destek vereceği tahmin edilmektedir. 
 
 
 
Öte yandan, geçmiş yıllarda cami kürsülerinde bu külliyeyi gündeme taşıyan İl Müftüsü Sayın Muhittin Oral, bugün de yine Giresun’da müftü!..
Kültürel, tarihî, millî ve manevî değerlere hassasiyetiyle bilinen Vali Sayın Harun Sarıfakıoğulları, bugün Giresun Valisi!..
Belediye Başkanı, AK Partili bir başkan!..
Merkezî idarede, AK Parti iktidarı!..
Cumhurbaşkanı Erdoğan; malum Sayın Recep Tayyip Erdoğan!
 
Dahası, Vakıfların bugüne kadar nice tarihî vakıf eserleri Camileri restore ve ihya ettiği bilindiği bir ortamda; bu ve bunun gibi küllenmiş ecdat eserlerinin ihya edilmemesinin önündeki engel ne olabilir ki?
 
Bu külliyenin ihyasının takipçisi olacağız…
***
“Bir kimse başkalarına hakkı emredip kendisi kötü fiilleri işlemeye devam ederse, çok sürmez halkın gözünde güvenirliliğini kaybeder. Yaptığı bütün iyi faaliyetler de heba olur gider.” (Hz. Ebû Bekir)
 
Vesselam…
Ahmed Çıtlakoğlu
09 Kasım 2019 C.tesi / 12 R.Evvel 1441
 
Önceki ve Sonraki Yazılar